Testboy® Inspektion

Komplet system for trykprøvning af hus installationer velegnet fra Ø90 til Ø150 med udbygningsmulighed for Ø250.
Kompakt, mobilt system med slangerulle, kontrolboks med indbygget computer til at udføre trykprøvning og TV inspektion af stikledninger i en arbejdsgang.

Teknisk data for stativ

  • 50 meter slange/rørål
  • Tilslutning til balloner og indbygget kamera
  • Med integreret slæberinge og styrekabler til kamera
  • På siden af stativet er påmonteret styringen af påfyldning til spærreballoner samlet
  • Integreret kontrol for kamera
Trykprøvning af rør med luft (overtryk) og vakuum efter udføre efter følgende standarder: DS/EN1610 – DS455
Trykprøvning af rør med vand i henhold følgende standarder: DS/EN 1610 – DS455
Trykprøvning af brønd med vand & vakuum til brønd test i henhold til følgende standarder: DS/EN 1610 – DS455